Ευρωπαϊκή Ένωση

Τοποθέτηση κουφωμάτων στο Καρπενήσι

Περιγραφή Εργασιών

Ολοκλήρωση τοποθέτησης κουφωμάτων στο Καρπενήσι
• Σειρά: Europa Eos 60 θερμοδιακοπή
• Τζάμια: Διπλά ενεργειακά με argon
• Χρώμα: 7012 Αmmos