Εξοικονομω 2023

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, παρέχοντας κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Aντικατάσταση κουφωμάτων με νέας γενιάς κουφώματα με ενεργειακούς υαλοπίνακες, με μέγιστη θερμομονωτική ικανότητα.

Εξοικονομω – Ανακαινιζω

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, παρέχοντας κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Το Πρόγραμμα δίνει παράλληλα, τη δυνατότητα επιχορήγησης για εργασίες ανακαίνισης, σε κατοικίες που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, με σκοπό την ολοκληρωμένη αναβάθμισή τους (ενεργειακή – λειτουργική – αισθητική).