ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ Συντήρησης καλής λειτουργίας και καθαρισμού κουφωμάτων

 

Τα κουφώματα καλύπτονται από εγγύηση ποιότητας 2 ετών και κρατούν πολύ υψηλές προδιαγραφές αντοχής τόσο στο χρόνο, όσο και στις καιρικές συνθήκες. Με τη σωστή χρήση, συντήρηση και καθαρισμό μπορείτε να συμβάλλετε κατά πολύ τόσο στην καλή τους λειτουργία, όσο και στην άψογη εμφάνισή τους.

Βασικοί κανόνες σωστής συντήρησης και καθαρισμού είναι:

 1. Το κούφωμα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει χρησιμοποιώντας τη σπανιολέττα στις σωστές θέσεις, όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί. Στην περίπτωση που το κούφωμα έχει μηχανισμό ανάκλησης η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται ιδιαίτερα σχολαστικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μπλοκαρισθεί ο μηχανισμός ανάκλησης και να μη λειτουργεί το κούφωμα. Εάν συμβεί αυτό, καλέστε αμέσως το service της εταιρείας και μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη ζημιά.
 2. Τα κουφώματα πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν με προσοχή και σχολαστικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τον τερματισμό ανοίγματος του κουφώματος, ώστε να μην προκληθεί μηχανική βλάβη σε παρελκόμενο εξάρτημα ή μηχανισμό.
 3. Καθαρίζετε τα κουφώματα με μαλακό πανί και ουδέτερα υγρά καθαρισμού συχνά, μέσα και έξω.
 4. Όλα τα κινητά σημεία του κουφώματος (μηχανισμοί), αλλά και οι μεντεσέδες πρέπει να λιπαίνονται κάθε έξι (6) μήνες με σπρέι ή γράσο σιλικόνης.
 5. Τα λάστιχα πρέπει να ψεκάζονται με το ίδιο σπρέι ή γράσο σιλικόνης, και να σκουπίζονται με καθαρό πανί.
 6. Υπολείμματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει σε κάποια σημεία μπορεί να τα απομακρύνετε με βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα. Τα αλκαλικά οικοδομικά υλικά (όπως ασβέστης, τσιμέντο και γύψος) δεν πρέπει να μένουν προσκολλημένα στην βαφή. Το φιλμ προστασίας πρέπει να αφαιρείται μετά την τοποθέτηση γιατί η έκθεση στον ήλιο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
 7. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οξέα ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού. Δεν τρίβουμε τα κουφώματα με βούρτσες ή άλλα υλικά που χαράζουν.
 8. Τα κουφώματα είναι σχεδιασμένα να δέχονται και να αποβάλουν τα νερά της βροχής διαμέσου των νεροχυτών απορροής υδάτων. Αυτό δε σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να αποβάλουν ποσότητες νερού που πέφτουν πάνω τους με μεγάλη πίεση, όπως όταν τους ρίχνουμε νερό με την πίεση του λάστιχου ποτίσματος, κατά το πλύσιμο. Συνιστάται να αποφεύγεται αυτή η μέθοδος καθαρισμού.
 9. Τα ρολά τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρικό μηχανισμό πρέπει να χειρίζονται όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί. Στην περίπτωση που μπλοκαρισθεί ο ηλεκτρικός μηχανισμός καλέστε το service της εταιρίας και σε καμία περίπτωση μην επέμβετε από μόνοι σας γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρότερης βλάβης και ατυχήματος.
 10. Έχετε πάντα πρόχειρο το τηλέφωνο του service της εταιρίας, για κάθε προφορική οδηγία / συμβουλή ή επέμβαση.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν η βλάβη ή δυσλειτουργία του κουφώματος οφείλεται:

 • Από μη τήρηση των παραπάνω όρων συντήρησης / καλής λειτουργίας
 • Από επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού
 • Από φθορές που προκλήθηκαν από τρίτα συνεργεία
 • Από έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κλπ.

Προσοχή: