Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την κατασκευή βιτρινών καταστημάτων, ξεκινώντας από τη μελέτη του χώρου, μέχρι και την εγκατάσταση τους, σε κάθε χώρο. Οι βιτρίνες επαγγελματικών χώρων και καταστημάτων συνδυάζονται με ανοιγόμενες πόρτες, φυσαρμόνικες ή αυτόματες πόρτες.